ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ</p>  ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ</p>  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  

        

http://www.unicef.gr/reports/schools/s31.php     

 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΡΟ-ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ     2019-2020

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ   ΧΑΡΤΗΣ   ΟΡΙΩΝ   ΦΟΙΤΗΣΗΣ (16o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)