Εισηγητής:

Κώστας Χρυσαφίδης

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΑΠΗ)

e.mail: kchrys@ecd.uoa.gr