Ο  ΜΑΓΝΗΤΟΥΛΗΣ  (ΑΡΧΕΙΟ pdf 210 kb/ 2007-2008)

ΚΑΠΟΤΕ Σ΄ ΕΝΑ ΚΑΣΤΡΟ (ΑΡΧΕΙΟ pdf 508 Κb/ 2009-2010)

Ο ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΓΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ (ΑΡΧΕΙΟ pdf 418 kb/ 2009-2010)

Η ΚΟΛΟΒΗ ΑΛΕΠΟΥ (ΑΡΧΕΙΟ pdf 348 kb/ 2012-2013)

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ  (ΑΡΧΕΙΟ pdf 675 kb/ 2013-2014)